NAJAM VATROGASNIH APARATA

Za cijenu servisa sada možete unajmiti servisiran aparat bez troškova kupovine istog, bez brige o starosti i cijeni rezervnih dijelova.
Ugovorom se obvezujemo da se ugovorena cijena neće mjenjati narednih deset godina, a Vi kao stranka dobijate servisiran vatrogasni aparat sukladno svojim potrebama.
Izbjegavanjem dodatnih troškova bez obveze kupovine vatrogasnog aparata s održavanjem i cijenom od 400 – 600 kuna po komadu dobivate aparat čije održavanje je cijenom isto kao i naš najam vatrogasnih aparata.

U najam se daju vatrogasni aparati sa suhim prahom:

S9 i S12 JG (jedinica gašenja), kao i
CO2 aparati od 5kg.

Najam aparata za vozila trenutačno nije u opciji.

Više o najmu pogledajte ovdje.