SERVIS VATROGASNIH APARATA

Nudimo Vam usluge periodičnih redovnih servisa vatrogasnih aparata:

Vatrogasni aparati na prah s bočicom:

 1. S6+
 2. S9+
 3. S12
 4. S50
 5. S100

Vatrogasni aparati na prah pod stalnim pritiskom:

 1. P1A
 2. P2A
 3. P3A
 4. P6+
 5. P9+
 6. P2E Car EDITION
 7. P3E Car EDITION
 8. P2E COMPUTER EDITION
 9. P3E COMPUTER EDITION

Vatrogasni aparati na bazi vode:

 1. VR9

Vatrogasni aparati na bazi pjene:

 1. Pz2E Boat EDITION
 2. Pz6 Boat EDITION
 3. Pz3E HOME EDITION
 4. Pz6 Home EDITION
 5. Pz9-F9
 6. Pz50
 7. Pz140

Vatrogasni aparati na bazi CO2:

 1. CO2-3
 2. CO2-5
 3. CO2-10
 4. CO2-30
 5. CO2-60CJENIK SERVISA VATROGASNIH APARATA