VATROGASNI APARATI

Prema Pravilniku od vatrogasnim aparatima, propisuju se tehnički zahtjevi, načini provjere, označavanja kao i vještačenja vatrogasnih aparata.

Uslužni obrt Hidrant-najam osnovan je 1995. godine u Osijeku i ovlašten je za radove na poslovima zaštite od požara, zaštite na radu, zaštiti okoliša, servisu i prodaji vatrogasne opreme, osposobljavanje radnika za rad na siguran način i dr.

Kako su nam vatrogasni aparati primarna djelatnost, održavamo sljedeće aparate:

– vatrogasni aparati na prah s bočicom
– vatrogasni aparati na prah pod stalnim pritiskom
– vatrogasni aparati na bazi vode
– vatrogasni aparati na bazi pjene
– vatrogasni aparati na bazi CO2

Trgovina vatrogasnih aparata